Türkiye'de 400 bin Alzhemier hastası var


Açıklama: Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Şengönül, Türkiye'de 400 bin civarında Alzheimer hastası olduğunu söylerken, Alzheimer hastalığının sadece hastayı değil yakınlarını da etkilediğini açıkladı
Kategori: Sağlık
Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2017
Geçerli Tarih: 30 Mayıs 2020, 16:48
Site: MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
URL: http://mudanyagazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=3111


Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Şengönül ; “Alzheimer hastalığı demansın en yaygın nedenidir. Demans kelimesi hafıza kaybı ve düşünme, problem çözümü veya dil ile ilgili zorluklar içerebilen bir dizi semptomu tanımlar. Bu semptomlar, Alzheimer hastalığı dahil beyin belirli hastalıklar tarafından hasar gördüğünde oluşur.” dedi

Hastalığa ismini veren Dr. Alois Alzheimer ile adlandırılan beyni etkileyen Alzheimer hastalığı fiziksel bir hastalıktır. Hastalığın seyri esnasında, beyinde bulunan proteinler “plakalar” ve “düğümler” denilen yapılar oluştururlar. Bunlar sinir hücreleri arasındaki bağlantıların kaybına ve sonuç olarak sinir hücrelerinin ve beyin dokusunun kaybına neden olurlar. Alzheimer’ı olan insanların beyinlerindeki bazı önemli kimyasalların eksikliği de vardır. Bu kimyasal taşıyıcılar beynin etrafında sinyal iletmeye yardımcı olurlar. Noksanlıkları halinde, sinyaller yeteri kadar verimli iletilmez. Alzheimer hastalığının mevcut tedavileri bazı semptomlarda yardımcı olarak, beyindeki kimyasal ileticilerin seviyesini artırmakta yardımcı olabilir.

Alzheimer ilerleyici bir hastalıktır. Dereceli olarak zamanla beynin daha fazla bölgeleri zarar görüyor anlamına gelmektedir. Bu oldukça, fazla semptom gelişir. Daha da ciddi hale gelir.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Şengönül, “Alzheimer hastalığının belirtileri en hafiften başlar, ama zamanla daha kötü olur ve günlük hayatı etkilemeye başlar.”

Alzheimer hastalığının bazı yaygın belirtileri vardır, ama her bir kişinin yegâne olduğunu hatırlamak önemlidir. Alzheimer’ı olan iki kişi durumu tam olarak aynı şekilde yaşamaz.

Alzheimer’ı olan birçok insan için, en erken belirtiler hafıza kayıplarıdır. Özellikle, son olayları hatırlamada ve yeni bilgiyi öğrenmede zorlanma yaşayabilirler. Bu belirtiler oluşur çünkü Alzheimer’da genellikle erken hasar günlük hafızada merkezi bir rolü olan beynin hipokampüs denilen kısmında olur. Uzun bir zaman önce olan hayat olayları hastalığın en erken aşamalarında genelde etkilenmez. 

Alzheimer hastalığından dolayı Hafıza kaybı durum ilerledikçe günlük hayatı engellemektedir. Kişi:

Hafıza zorlukları Alzheimer’ın en erken belirtileri olmasına rağmen, hastalığı olan biri düşünme, mantık, algılama veya iletişim gibi diğer özelliklerle ilgilide problemlerde yaşayacaktır. Böyle kişiler:

Alzheimer’ın en erken aşamalarında kişi sıklıkla değişken davranışlar gösterir. Endişeli, asabi veya morali bozuk olur. Birçok insan faaliyetlerine ve hobilerine olan ilgiden kendini çeker veya ilgiyi kaybeder.

KİMLER ALZHEİMER’A YAKALANABİLİR?

Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Şengönül: “Çoğu insan Alzheimer hastalığına 65 yaşından sonra yakalanır ancak bu yaşın altında kişilerde yakalanabilir. Buna erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı denir, genç tip demans çeşididir.” Dedi.

Alzheimer hastalığının oluşması bazı faktörlerin bileşimi ile bağlantılıdır. Bu risk faktörleri (örn.yaşam şekli gibi) kontrol edilebilir ama diğerleri (örn. yaş ve genler) edilemez.

Yaş

Yaş Alzheimer için en büyük risk faktörüdür. Bu hastalık genellikle 65 yaş üzeri insanları etkiler. Bu yaşın üzerinde, bir kişinin Alzheimer hastalığına yakalanması her beş senede bir iki katına çıkarmış. 80 yaşının üzerinde olan her altı kişiden birinde demans vardır.

Cinsiyet

Açık olmayan nedenlerden ötürü, 65 yaşının üzerinde her erkeğin iki katı kadar kadında Alzheimer hastalığı vardır. Bu fark tamamen açıklanamasa da kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşamaktadır. Kadınlardaki Alzheimer menopozdan sonra östrojen hormonun eksikliği ile bağlantılı olabilir.

Genetik Kalıtım

Birçok insan hastalığın ebeveynlerinden ya da büyük ebeveynlerinden geçebileceğinden korkar. Bilim adamları Alzheimer’ın genetik geçmişini araştırıyorlar. Alzheimerın bir nesilden diğer nesile kalıtsal olarak geçtiği birkaç aile var. Bu tür ailelerde demans 65 yaşından önce gelişmektedir. Ancak, çok kalıtsal olan Alzheimer hastalığı oldukça enderdir

Alzheimer hastalığının genetik etkisinin riskinde olan insanların büyük çoğunluğu daha zekidir. 65 yaşının üzerinde olup Alzheimer hastalığı ile teşhis edilen yakın akrabası (ebeveyn veya kardeşi) olan bir kişinin kendi hastalık riskinin artması ile teşhis edilmektedir. Ancak, bu Alzheimer’ın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez ve herkes sağlıklı bir yaşam tarzı ile risklerini azaltabilir.

Down sendromu olan kişiler genetik yapılarından dolayı kısmi olarak Alzheimer riski geliştirme riskindedir.

Sağlık ve Yaşam Tarzı

Diyabet, felç ve kalp problemi gibi tıbbi durumlar birde yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yarı hayatta obezite, Alzheimer hastalığının ve damarsal demansın riskini artırır. Bunların herhangi birini kontrol altına alan biri risklerini azaltabilir. Depresyon’da demans için olası bir risk faktörüdür ve erken tedavisi önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı olan kişi; özellikle orta yaştan ilerisi için Alzheimer’a daha az yakalanma riskine sahiptir. Bu düzenli fiziksel egzersiz ve sağlıklı bir kiloyu koruma, sigara içmeme, dengeli sağlıklı bir diyetle yeme ve ölçülü içmedir. Düzenli fiziksel, sosyal ve akli faaliyetlerin bileşimi olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürmek riski azaltmaya yardımcı olacaktır.

Tedavi ve Destek

Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Şengönül; “Alzheimer hastalığı için şu an bir tedavi yöntemi yoktur, ama bu durumda olan birinin iyi yaşaması sağlanabilir. Bu ilaç kullanımı veya ilaçsız, destek ve faaliyetleri içerecektir.”

Kişi profesyonel biri ile teşhis hakkında konuşma şansı olacaktır. Bu bir psikiyatrist veya akıl sağlığı hemşiresi, klinik psikoloğu, meslek terapisti veya asistan doktor olabilir. Birinin fiziksel ve akli olarak sağlıklı kalması için daha fazla tavsiye için gerekli mevcut olan destek bilgisi çok önemlidir.

Alzheimer hastalığı için bazı belirtileri hafifleten veya ilerlemelerini yavaşlatan ilaç tedavileri vardır.  

Eğer bir kişi depresyonda ise veya endişeli ise, konuşma terapileri (kavramsal davranış tedavisi) veya ilaç tedavisi (antideprasanlar) denenebilir. Danışmanlık kişinin teşhisi ayarlamasına yardımcı olabilir.

Bir kişiye bağımsız kalmayı veya hafıza kaybıyla başa çıkmada yardımcı olmanın birçok yolu vardır. Bunlar pratik olarak bir program geliştirmeyi veya haftalık olarak ilaç kutusu kullanmak gibi pratik şeyleri içerir.  Elektronik hatırlatıcılar ve takvimli saatler gibi yardımcı olacak teknolojilerde mevcuttur.

Alzheimer’ı olan kişinin hoşlanacağı faaliyetlerde tutmak oldukça faydalıdır. Birçok kişi hafızasını okuma veya bulmacalarla çalıştırmanın faydasını görmektedir. Seanslara katılma akli faaliyetler için yardımcı olduğuna dair kanıtlar vardır (kavramsal uyarım). Birinin kendi deneyimlerini ve şahsi kayıt oluşturduğu, hayat hikâyesi işi de hafızaya, ruhsal duruma ve iyi olmaya yardımcı olabilir. Demans kötüleştikçe, birçok kişi genel hatırlatma faaliyetlerinden zevk alırlar.

Zamanla, gerginlik ve saldırganlık gibi insanın davranışındaki değişiklikler daha çok olmaya başlar. Bu davranışlar kişinin daha çok üzüntü halinde olduğu durumlardır. Bu acı gibi bir tıbbi durumdan olabilir; bazı şeyleri veya birini yanlış anlarlar veya belki de çünkü öfkelidirler veya eksik uyarılmışlardır.  Şahsi yaklaşımlar altında yatan nedeni bulmalı ve belirlemelidir. Genel ilaçsız yaklaşımlar da yardımcı olur. Bunlar sosyal iletişim, müzik, hatırlatma, egzersiz, veya kişi için anlamı olan diğer faaliyetlerdir. Bunlar genellikle özellikle antipsikotik ilaçlar gibi ilave ilaçlar düşünülmeden önce denenmektedir.

Kişi için endişelenen herhangi biri bu davranışları üzüntülü olarak bulur. Bu zamanlarda destek özellikle önemlidir.