MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Yaşar Kılıç

Zeytin Koruma Kanunu ve zeytinliklerin imara açılması

05 Ağustos 2016, 13:24

Yaşar Kılıç


Yapılan her yerel seçimlerden sonra belediye yönetimine gelen idareciler, belediyeye yeni gelir kaynağı yaratmak için zeytinlik alanlarını imara açarlardı. 28 Şubat 1995 tarihinde çıkan 3573 sayılı Zeytin Koruma Kanunu’na rağmen zeytinlikler imara açılarak betonlaşmaya göz yumulurdu. Böyle bir durum ancak İmar Yasası’nın Zeytin Koruma Yasası’nın üstünde olması durumunda mümkün olur.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi sınırları içerisinde kalan bir Yapı Kooperatifi 20/03/2015 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı revizyon planının ve 06/02/2014 tarihinde askıya çıkan parselasyon işleminin iptali istemiyle Bursa 2. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştır.

Dava konusu araziyi yerinde görmek için keşfe gelen Hakim, özetle şu kararı vermiştir. 

“Keşif esnasında yerinde yapılan gözlemler ve üst ölçekli plan kararlarında yer alan koruma ilkeleri dikkate alındığında, öngörü yol aksı ve kentsel gelişme şemasının eğimli bir alan üzerinde asırlık zeytin ağaçlarının da bulunduğu zeytinlik alanın bütünlüğünü bozacağı bu alanın yapılaşmaya açılmasının üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu, belediye sınırları içerisinde yer alsa bile bu alan içerisinde yol açılarak ve/veya kentsel gelişme ile zeytin bahçelerinin tahrip edilmesinin 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 4086 sayılı kanun ile değişik 17. maddesinin 1. fıkrasındaki belediye sınırları içerisinde yer alsa bile zeytincilik sahalarının imar planları ile daraltılma yasağı hükmüne aykırı olduğu, bu durumda dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve dayanağı nazım imar planının hukuka aykırı olduğu, düzenleme sınırının hatalı geçirilmesi ve dağıtım ilkeleri yönünden parselasyon işleminin 3194 sayılı İmar Kanunu’na uygulama yönetmeliğine, uygun olmadığı sonucuna varılarak dava iptal edilmiştir.”.

Hakimin verdiği bu karardan şunu anlıyoruz. Belediyeler, zeytinlik sahalarını imara açarken Zeytin Koruma Yasası’na uymak zorunda olduklarını anlıyoruz.

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 28.02.1995 gün 4086 sayılı yasanın 8. Maddesi ile değişik 20. maddesinin 2. fıkrası aynen şöyledir:

“Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak belediye sınırları içerisinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içerisine alınması halinde alt yapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10’unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı Araştırma Enstitüleri’nin ve mahallinde varsa Ziraat Odası’nın uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilmez ve sökülemez. İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına 2 milyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.”.

Mudanya Belediyesi’nin bilgisi dahilinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Göynüklü ve Çağrışan mahallelerinde imar revizyonu yaptı. Yeni imar alanları açtı.

Kanun, zeytinlik sahalarının yüzde 10’una yapılaşma veriyor. Yani 10 dönümlük bir araziyi imara açtığınızda 1 dönüme yapılaşma yapabilirsiniz. Bir dönümlük yapılaşma ne arazi sahibini, ne de müteahhidi kurtarır. Kalan 9 dönümde tarım yapılamayacağından, açılan yeni imar alanları zeytinlikleri yok etmekten başka bir işe yaramayacaktır.

1995 yılından günümüze kadar belediye yönetimleri, zeytin ağaçlarının sökülmesi için Ziraat Odası’ndan görüş almamıştır!

Bu makale 4994 defa okunmuştur.

Perihan Dirican Perihan Dirican
Bin deyim, bir hikaye...
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Seçemeyen seçmen
Metin Aytürk Metin Aytürk
Belediye ne iş yapar?
Efraim Pala Efraim Pala
Emeklilerimizin sesini duyun artık!
Metin Sezgin Metin Sezgin
Bir Cumhuriyet Yargıcı'nın ardından... (2)
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Din anlayışı ile politik kimlik
Tevhide Türken Tevhide Türken
Hacı Bektaş-ı Veli (2)
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Soğan!
Suat Orunç Suat Orunç
İçimizdeki ses vicdan-dan gelir...
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 02/07/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 18/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 11/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 04/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci