MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Mehmet Aktoprak

Anadolu Türk Vatanıdır!

17 Şubat 2017, 18:18

Mehmet Aktoprak


Anadolu’nun 1071’de Malazgirt Savaşı ile kapılarının açıldığı söylenir. Yapılan araştırmalar sonucunda; Anadolu’da yaşayan insanların çoğunun Türk değil, "Hıristiyan, Rum, Ermeni” olduğu iddiası son günlerde gündeme sık sık ısıtılmaya başladı.

Bu da etnik takıntıların devamı olduğu ve Türk Milleti gerçeğini bilmediklerini gösteriyor! Newsweek Dergisi ile The Wall Street Journal Gazetesi sık sık konuyu gündeme taşımasıdır.   

Yabancı basında yayınlanan Türklük ile ilgili yazılara bir göz atalım:

İlk önce Newsweek; 28 Kasım 2006 tarihli sayısında yazar Owen Matthews, Boğaziçi Üniversitesi’nin son araştırması daha çok sayıda Türk’ün kendisini Milliyetiyle değil, diniyle tanımladığını gösterdi. Yüzde 45’i (bu rakam 1999’da yüzde 36’dı) ‘önce Müslüman’ olduğunu söylemiş ve yüzde 19’u da ‘Önce Türk’ olduğudur. Şaşırtıcı bir şekilde sadece yüzde 1’e ‘Önce Kürt’ olduğunu söylemiş.

Böylece Boğaziçi Üniversitesi’nin araştırmasını ileri sürerek, Türklük kavramının düşmekte olduğu ve daha çok dini kullandıkları ifade ediliyor. Boğaziçi Ünitesi’nde bu araştırmayı niye göre yapıldığını bilmiyoruz. Pek net değil.

The Wall Street Journal Gazetesi'nin 28 Kasın 2006 tarihli sayısında Hung Pope, “Türkiye’nin toprağı her zaman Avrupa’dadır ve Avrupa’nın bir parçasıdır. Roma İmparatorluğu, ‘Anadolu’ ve ‘Küçük Asya’ adlarıyla da bilinen, 70 milyon nüfuslu modern Türkiye isim ve dil açısından Türk olabilir ancak, genetik açıdan o kadar safkan değil. Orta Asyalı Türklerin Türkiye’ye gelişleri esasen 13’ncü yüzyılda sona ermiştir. Anadolu’daki eski nüfusa toplamda yaklaşık yüzde 10 katkıları olmuş gibidir.”

Bu tespit de doğru değil. Bugün Türkiye’ye gelen Orta Asya Türklerinin Türkiye yerleştikleri ve vatandaş oldukları bilinmektedir. Genetik olarak safkan olmadığı söylüyor. Bugün hangi ırk safkandır. Ancak, İslami açıdan Müslüman olan ırklarla akraba evlikleri yapılmıştır. Az miktarda Hıristiyan evliliği olmuş ve onlarda Müslümanlığı kabul etmiştir.

Burada devreye ABD’nin derin devlet bağlantılı kuruluşları uzun süreli bir hazırlıktan sonra, Türkiye’de başlattıkları kampanyaların etkileri görülür. Parasal güçleriyle Türk Basını 'Türk diye bir ırk yoktur’ diye yazılar yazdırıldı! Bugünde aynı kampanya tüm hızı ile devam etmektedir.

Amaçlanan bu tezlerle Anadolu’yu Hıristiyanlaştırmak isteyen misyoner kuruluşlarının üretmeye çalıştıkları kafa karıştırıcı verilerdi. Bütün bu iddiaların asıl amacı olan Ermeni ve Kürt meselesiyle sorunlar çıkarttırılarak, Türklerin Anadolu’dan atılma projesinin ilk ayağıdır. Asırlar önce Orta Asya’dan gelip, kılıç gücü ile Anadolu’ya yerleşen Türklerin burasını vatan bilmesini, şiiriyle anlatıyor.

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı saygıyla anarım:

"Anadolu çalışma yükselme yapısıdır

Bütün Türk soylarının tek Batı kapısıdır

Öylesine eskidir bu toprakta düşen kan

Toprak değil Türk çıkar depremde yeraltından

Toplumların beşiği güzel Anadolu’muz

Gün burada güneş burada eksilmedik büyüdük

Yüce Türk birliğini yaşatmaktır yolumuz”

diyor büyük şairimiz…

Şiiriyle seslenişini yabancıların ve içerdeki işbirlikçilerin iyi okumalı ve yorumlamalıdırlar.

Dr. Mustafa Demir, ‘Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Nüfusu’ başlıklı makalesinde  "14’ncü yüzyıl başında Batı Anadolu’ya seyahat eden El Ömer’in eserindeki nüfus verilerine bakacak olursak sadece Batı Anadolu’da teşekkül eden beyliklerin toplam olarak barındığı Türk aile sayısı 400.000 çadıra ulaşmaktadır” demektedir. Demek ki, Batı Anadolu’da Türklerin nüfusu, o dönemde çadır başına hesap edildiğinde her çadırdan beş kişi esas alınırsa 2 milyon nüfus olduğu görülür. Doğu Anadolu ise Türk nüfusu vardı. Bu da gösteriyor ki, Anadolu’da Türklerin kök saldığı asırlara dayanır. Hala emperyalist güçler ile Hıristiyan güçlerin birleştiği tek nokta olan Türklerin Anadolu’dan nasıl atılmasının projeleri sürüyor. Bugünkü iktidarın ve PKK ekseni etrafında oluşturulan aynı projedir.

 

TÜRK HIRİSTİYANLARI !..

Bizans İmparatorluğu’nun silahlı güçleri içinde Hıristiyan Türklerin varlığı bilinmektedir. Karaman'da yaşayan Türk Hıristiyanlara Osmanlı dini açıdan hiç müdahalesi olmamıştır. Bu Ortodoks Türk Hıristiyanlar, 1924’te mübadeleyle Yunanistan’a gönderildi.

Hâlbuki bunlar ne Rum, ne de Yunanlı idi. Bugün her zaman Yunanistan’a ve Girit’e giden Türklere dert yanmalarını söylemekle yetinmek istiyorum. Burada ortaya şöyle bir soru çıkıyor: Türkler, Rumları ve Ermenileri Müslümanlaştırdığı her zaman ortaya atılır ve söylenir.

Peki, kendi soydaşlarını neden Müslüman yapamadı?  Bu konuda yabancı araştırmacılar ve tarihçileri hiçbir zaman söz etmezler. Hatta Malazgirt’ten sonra gelen Türkmenler, sadece Çepnilerin Bayburt- Trabzon bölgesinde 80 bin çadırı vardı. Buna göre de, bu bölgede 400 bin nüfus demektir.

Bütün Anadolu’da Oğuzların 24 boyu vardı. Tartışılmayacak bir gerçek olan, Türklerin Anadolu’da 8 bin yıldır kök saldığıdır. İşte İskitler, Kimmerler, Peçenekler, Kumanlar Anadolu’da yerleşik hayata geçmişlerdi. Bütün bunlar nedense ortaya çıkarılmaz ve tartışılmaz. Türklük üzerine oynanan çirkin oyunlara her Türk uyanık olmalıdır. Bugünlerde bu çirkin görüntüler açık bir şekilde uygulamaya sokuluyor.

 

ANADOLU’DA M.Ö 700’DE İSKİTLİLER…

Herodot, M.Ö 700’de İskitlerin Anadolu’yu yönettiği ve Mısır’a indiğini yazar. Malazgirt ile birlikte gelen sadece Oğuz Türkleriydi. Bugün Oğuz Türklerinin yaşadıkları ülkeler; Azerbaycan, İran, Irak, Suriye ve Türkmenistan’dır. Balkanlardan ve Kafkaslardan Türkiye’ye göç edenler ırk olarak Türk’tür ve tamamı Turan kökenlidir. 

Azınlıkların gidişi bir anlaşma sonunda oldu. Anadolu’da 1923’ten önce yaşayan Ortodoks Hıristiyanlar, Lozan Anlaşması’na eklenen bir madde ve imzalanan bir sözleşme sonucunda, Yunanistan’a Rumlar ve Yunanistan’daki Türkler Türkiye’ye mübadele edildiler. 

Herodot’a göre; İskitlerin Türklerin Atası olduğu ve Anadolu’da Sümerler ve Hititler gerçeğini hatırlatalım. Anadolu’da yaşayan Rumlar, etnik olarak Grek değildir. Bunların birçoğu Ortodoks Türklerdir. Tarihimizi iyi bilmemiz lazım.

Hazar’ın kuzeyinden gelen Türk Kavimleri; Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar, Kıpçaklar, Selçuklu ve Osmanlı’dan önce Anadolu’ya gelmiş ve yerleşmiş ve sonrasında Hıristiyan olmuştur.

Selçuk ve Osmanlı’dan önce Anadolu’da Türk ırkı vardı. Luvr Müzesi’nde bulunan çıkık elmacık kemikli Sümer kadın heykeli, M.Ö üçüncü ve dördüncü bin yılında Irak’ta yaşamış Sümerlerin Turani kavimdir. Lisanlarında anne, oğul ve dingdir kelimeleri Türkçedir.

Hititlerden kalan eserler, Yazılıkaya, Ayasuluğ, Karabel Abidesi ve Gâvur kalesi yazıtlarında olduğu gibi dillerinin Türkçe olduğunu gösterir. Hatta Mısır tasvirlerinde Hitit resimleri daha çok İskitlere ve Moğollara benzemektedir.

Bu araştırmaların ortaya çıkardığı Türklerin Anadolu’da asırlar önce yerleşik düzende yaşadığıdır. Grekler ve Ermeniler daha sonrasında Roma ve Bizanslılarla Anadolu’ya gelmişlerdir.

 

HAFTANIN SÖZÜ: 

Anadolu Türk'tü. Bugün de Türk kalacaktır. (Mehmet AKTOPRAK)

Bu makale 1434 defa okunmuştur.

Suat Orunç Suat Orunç
Zor bir soruna kendimce küçük cevaplar
Perihan Dirican Perihan Dirican
Bin deyim, bir hikaye...
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Seçemeyen seçmen
Metin Aytürk Metin Aytürk
Belediye ne iş yapar?
Efraim Pala Efraim Pala
Emeklilerimizin sesini duyun artık!
Metin Sezgin Metin Sezgin
Bir Cumhuriyet Yargıcı'nın ardından... (2)
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Din anlayışı ile politik kimlik
Tevhide Türken Tevhide Türken
Hacı Bektaş-ı Veli (2)
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Soğan!
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 02/07/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 18/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 11/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 04/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci